V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Fakturačné údaje:

Ratda Ruamyod
Nedanovce 4
958 43 Krásno pri Topoľčanoch
IČO: 47678658 (neplatiteľ DPH)
DIČ: 1086400887
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka – VÚB
Číslo účtu: 3238319859/0200
Číslo účtu v tvare IBAN: SK 2502 0000 0000 3238 3198 59
Kód banky BIC: SUBASKBX