Údaje o zákazníkoch su spracovávané v zmysle zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pridelené indentifikačné číslo informačného systému – 201422343.